Etsi

PYHÄJÄRVEN KALATALOUSALUE

YHTENÄISLUVAT TULEVAT VOIMAAN 1.1.2022 ALKAEN

Hiidenkylän, Mäkikylän ja Pyhäjärvenkylän osakaskuntien hallinnoimien vesialueiden kalastuslupakäytännöt ja -säädökset muuttuvat seuraavasti:

Muututaan yksilupajärjestelmään, yksittäiset vesialueenosakaskunnat eivät enää jatkossa myy lupia omille vesialueilleen vaan yksillä luvilla voi jatkossa kalastaa kaikkien kolmen vesialueen osakaskuntien alueilla. Lupa kattaa jatkossa siis Pyhäjärven, Parkkimajärven ja Komujärven sekä monet muut pienemmät vesistöt.
Pois lukien Pyhäjoen virkistyskalastusalue, jonka lupahinnat löydät Pyhäjoen yläosan virkistyskalastusalueen osioista.

Kuhan alamitta alenee, uusi alaraja on 42 cm (vanha 45 cm)

Verkkojen solmuväliminimi muuttuu yli 10 m:n syvyydestä pyydettäessä. Uusi solmuväliminimi 50 mm (vanha 60 mm).
Pois lukien heinä-elokuu, jolloin minimi solmuväli on 40 mm. Rajoitus ei koske muikkuverkkoja.

YHTENÄISLUPIEN HINNAT 1.1.2022 ALKAEN

PERUSLUPA

  • VUOSI 10,00€                   ULKOPAIKKAKUNT. 20,00€

PERUSLUVALLA ON OIKEUS KALASTAA KATISKALLA JA TUULASTAMALLA, SEKÄ HARRASTAA HARPPUUNA- JA JOUSIKALASTUSTA
PERUSLUPA ON OLTAVA OSTETTAESSA PYYDYSYKSIKKÖMERKKEJÄ, RAPULUPIA JA NUOTTALUPIA

UISTINLUPA
UISTELULUPA VUOSI 35,00 €
UISTELULUPA VIIKKO 20,00 €
UISTELULUVAT OVAT KAIKILLE SAMAT.

VESILINTULUPA

  • 10,00 €                         ULKOPAIKKAKUNT.20,00 €

NUOTTA

  • 350,00 €

KESÄNUOTTA (ALLE 5M)

  • 100,00 €

RAPU

  • 10,00 € 

(RAJOITUSTEN POISTUMISEEN ASTI, TÄMÄN JÄLKEEN SIIRRYTÄÄN YKSIKKÖMAKSUUN. RAPU ON RAUHOITETTU PYHÄJÄRVESSÄ)

YKSIKKÖMAKSU

PYYDYSYKS.MERKKI 2-YKS 5,00€  ULKOPAIKKAKUNT. 10,00€
ULKOPAIKKAKUNTALAISELLE RAJOITUS MAX. 6 YKSIKKÖÄ.

PYYDYSYKSIKÖINTI

VERKKO KORKEUS ALLE 3M
PITUUS 30M 1 YKSIKKÖ
PITUUS 60M 2 YKSIKKÖÄ
KORKEUS 
3-6M  
PITUUS 30M 2 YKSIKKÖÄ 
PITUUS 60M 4 YKSIKKÖÄ
KORKEUS 6-9M
PITUUS 30M 3 YKSIKKÖÄ

RYSÄ / PAUNETTI /PÖHNÄ

  • ALLE 1M 1 YKSIKKÖ
  • 1,0- 1,5M 9 YKSIKKÖÄ
  • YLI 1,5M 36 YKSIKKÖÄ                         LISÄTIEDOT                        
Passiiviset pyydykset - 1 pyydysyksikkö = 1kpl 30m x 3m verkko / alle 1m korkea rysä            
  - 9 pyydysyksikköä = esim. 1-1,5m korkea rysä              
  - 34 pyydysyksikköä = yli 1,5m korkea rysä.( Mäkikylän osk. 36 pyks.)            
  HUOM! Ulkopaikkakuntalainen saa enintään 6 pyydysyksikköä!            
  HUOM! Pyhäjärvessä on kaikkien osakaskuntien alueella verkon
solmuvälin alaraja 60mm, pyydettäessä 10m syvemmiltä
  vesiltä (ei koske alle 20mm silmäkokoja) ( Ajalla 1.7-31.8 sallitaan
solmuväliltään yli 40mm verkot)
     
  HUOM! Muista lain mukainen pyydysten merkintä!              
                         
  Katiskapyynti on luvallista pelkällä valtion kalastuslupamaksulla ja
perusmaksulla seuraavin ehdoin:
     
  Kaikki katiskaan uineet kalat korjataan talteen, eikä vapauteta takaisin vesistöön!
(ei koske alamitan omaavia lajeja)
 
  Näin vähennetään vesistön kuormitusta ja rajoitetaan vähempiarvoisen kalakannan voimistumista.      
                         

                       
     
                         


                     


                         
Alamitat LAJI ALAMITTA cm                
  KUHA 42
               
 

JÄRVILOHI 60  HUOM!    RASVAEVÄLLISET RAUHOITETTU!
     
  JÄRVITAIMEN 50  HUOM!    RASVAEVÄLLISET RAUHOITETTU!
HARJUS35
       
 


HUOM ! Alamittaiset on vapautettava aina takaisin vesistöön !
(Vaikka olisi loukkaantunut tai kuollut)
     
Luvan myyjät                        
  WWW.kalakortti.com   (Ulkopaikkakuntalaisen uisteluluvat ja Pyhäjoen
yläjuoksun virkistyskalastusalueen luvat)
 
  Pyhäsalmen SEO (1.6.2019 alkaen)              
  Pyhäsalmen pienkonehuolto          
  Jokikylän kioski (Vain Pyhäjoen yläjuoksun virkistyskalastusalueen luvat)        
             
Lisätiedot                        
  Pyhäjärven osk. Juha Tikka p. 0400 187121            
  Hiidenkylän osk. Tarja Manninen p. 044 3500496            
  Mäkikylän osk. Tapani Liuska p. 040 5609107            
  Pyhäjärven pilkkijät Matti Rantonen p. 040 7068575            
Palaute/ Kalastusalue kalastusalue@gmail.com              
Kysymykset