Etsi

Istutukset


Pyhäjärven vesistöjen istutuksiin vuonna 2016 käytettiin noin 20 000€ !!!!  Istutukset 2017 - 2018 on toteutettu suunnilleen samansuuruisina.